İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İslami İlimler Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu 3-4  Mayıs tarihlerinde Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salon’unda düzenlenecektir. Sempozyuma dinleyici ya da bildiri ile konuşmacı olarak katılabilirsiniz. Konuşmacılar, lisans ve lisansüstü öğrencileri olacaktır. Bildiri özeti göndermek isteyen konuşmacılar ayrıntılı bilgiye “Sempozyum Kayıt ” bölümünden ulaşabilirler.

Konuya ilgi duyan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, öğretmenleri ve öğrencileri sempozyuma davet ediyoruz